Ing. Bohuslava Švejdová - projekční činnost ve výstavbě

Ing. Bohuslava Švejdová - projekční činnost ve výstavbě

Poskytované služby

Projektová příprava staveb (dle vyhlášky 499/2006 Sb.)

 • investiční záměry
 • stavební průzkumy
 • architektonické a urbanistické studie
 • generely
 • zaměření stávajících stavů
 • projektová dokumentace k územnímu řízení
 • projektová dokumentace k ohlášení stavby
 • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
 • projektová dokumentace k odstranění stavby  
 •  

Inženýrská příprava staveb

 • vyjádření jednotlivých správců sítí
 • vyjádření dotčených správních orgánů (KHS, HZS, KSSSdružení imobilních občanů, Správa Povodí, železnice, Krajská správa silnic ...)
 • podání žádostí na stavebním úřadu
 •   

Ostatní

 • zajištění radonového průzkumu
 • zajištění hydrogeologického či geologického průzkumu
 • zajištění geodetického zaměření pozemku a dalších zeměměřických prací
 • zajištění průkazu energetické náročnosti budovy
 • apod..